Chuyên mục: Dịch vụ

Các dịch vụ hiện có của VPA bao gồm:

  • Văn phòng ảo
  • Cho thuê chỗ ngồi làm việc
  • Văn phòng cá nhân
  • Thành lập doanh nghiệp